آسمان شب (نجوم) «راهنمای هر روزه براي هر شب»

Availability: In stock

9,500 تومان

مقایسه

فهرست

فصل اول: شمال و شب…………………………………………………………………………………………….. 11

ستارگان و پیشینیان……………………………………………………………………………………………….. 12

شناخت آسمان شب………………………………………………………………………………………………… 13

حداقل دو راه برای نگاه کرن به آسمان وجود دارد…………………………………………………………. 13

چشم‌اندازهای خارج شهر…………………………………………………………………………………………. 14

چشم‌انداز جهان هنگامی که به پشت دراز کشیده‌اید……………………………………………………… 14

صورت فلکی چیست؟…………………………………………………………………………………………….. 15

نورافکن فیلم ستارگان……………………………………………………………………………………………. 17

نام‌های صور فلکی………………………………………………………………………………………………….. 17

صورت فلکی را پیدا کنید: شماره یک…………………………………………………………………………. 18

نحوه‌ی بازی «صور فلکی را پیدا کنید»………………………………………………………………………… 19

افلاک نمای قوطی حلبی…………………………………………………………………………………………… 19

صور فلکی خودساخته شما………………………………………………………………………………………. 20

جایزه‌ی صورت فلکی………………………………………………………………………………………………. 20

«موش دونده در فضا» یا «اولین کتاب ستارگان من»………………………………………………………. 20

صورت فلکی را پیدا کنید: شماره‌ی‌2………………………………………………………………………….. 22

پیش از هر چیز شمال را بشناسید……………………………………………………………………………. 22

فن استفاده از چوب سایه………………………………………………………………………………………… 23

نقاط قطبی و مخالف……………………………………………………………………………………………….. 24

تفاوت میان نقشه‌های زمینی و نقشه‌های آسمانی………………………………………………………….. 24

زمین زیر ستاه‌ی قطبی……………………………………………………………………………………………. 25

سنگ خورشیدی وایکینگ‌ها……………………………………………………………………………………. 26

پرسش‌هایی در مورد سنگ خورشیدی……………………………………………………………………….. 26

ستاره‌ای که حرکت نمی‌کند (درواقع نه خیلی زیاد)………………………………………………….. 27

اسطوره خلقت ناواجو………………………………………………………………………………………………. 28

نقشه‌ی دور قطبی شمال………………………………………………………………………………………….. 30

چگونه ستاره‌ی قطبی را هر شب بیابید……………………………………………………………………….. 30

صفحه‌های گردانی که اهمیت دارند یا چرا ستاره‌ی قطبی (خیلی زیاد) حرکت نمی‌کند؟…………. 31

صورت فلکی را پیدا کنید: شماره‌ی‌3………………………………………………………………………….. 22

دریانوردی در مسیر ستاره……………………………………………………………………………………… 32

سنگ خورشیدی خودتان را درست کنید……………………………………………………………………. 33

مثلث پلینزیایی‌ها………………………………………………………………………………………………….. 33

کدو قلیایی یا کالاباش……………………………………………………………………………………………… 33

یک کدو قلیایی سحرآمیز بسازید………………………………………………………………………………. 34

چطور این کار را انجام دهید……………………………………………………………………………………… 35

چطور از آن استفاده کنید………………………………………………………………………………………… 36

اهالی هاوایی چطور از آن استفاده می‌کردند؟……………………………………………………………….. 36

ستارگان راهنمای پلینزیایی‌ها………………………………………………………………………………….. 37

صورت فلکی را بیابید: نقشه اول……………………………………………………………………………… 39

دیگر ستارگان راهنما……………………………………………………………………………………………… 40

فصل دوم: آسمان و زمین…………………………………………………………………………………………. 43

اینجا اصلاً کجاست؟………………………………………………………………………………………………… 44

دو نوع حرکت دورانی کرات……………………………………………………………………………………… 45

شب تنها یک سایه‌ی در حال گردش می‌باشد……………………………………………………………….. 46

شناخت نور با مشاهده‌ی سایه‌ها………………………………………………………………………………… 47

صورت فلکی را بیابید: شماره 4…………………………………………………………………………….. 48

کره‌های جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………. 48

دنیای چهل تکه……………………………………………………………………………………………………… 49

یک دنیای تکه‌دوزی شده بسازید……………………………………………………………………………….. 49

دید زیروسکوپی…………………………………………………………………………………………………….. 51

فضا روی صفحه ساعت……………………………………………………………………………………………. 53

ابزار دایره‌ای شکل…………………………………………………………………………………………………. 54

یک وسیله دست‌ساز برای یافتن سمت‌القدم و سمت‌الرأس دست‌ساز…………………………………. 55

خط افق شما چیست؟……………………………………………………………………………………………… 55

ارتفاع و مقاطع عمودی نجومی………………………………………………………………………………….. 56

ارتفاع و مدارهای قطبی…………………………………………………………………………………………… 57

چگونه می‌توان عرض جغرافیایی را با ارتفاع مشخص نمود……………………………………………….. 58

صورت فلکی را بیابید: شماره 5 ………………………………………………………………………………… 59

بلندای آسمان چقدر است؟……………………………………………………………………………………… 59

تمام دست‌ها روی عرشه………………………………………………………………………………………….. 60

همه دست‌ها مثل هم نیستند……………………………………………………………………………………. 61

چوب چلیپا…………………………………………………………………………………………………………… 61

یک چوب چلیپا بسازید……………………………………………………………………………………………. 62

چگونه می‌توان یک اسطرلاب ساده ساخت…………………………………………………………………… 63

مراقب آسیب چشمانتان باشید…………………………………………………………………………………. 64

صورت فلکی را بیابید: شماره 6 ………………………………………………………………………………… 65

صورت فلکی را بیابید: نقشه شماره 2………………………………………………………………………. 65

دیگر ستارگان راهنما……………………………………………………………………………………………… 68

فصل 3 : ظهر و ماه……………………………………………………………………………………………………. 69

چرخ زندگی……………………………………………………………………………………………………………. 70

منطقه البروج چیست؟…………………………………………………………………………………………….. 70

مسیرهای منطقه البروج………………………………………………………………………………………….. 71

صورت فلکی را بیابید: شماره 7…………………………………………………………………………………. 72

ستاره‌شناسی: علم ثانیه‌ها……………………………………………………………………………………….. 72

ستاره‌شناسی: هنر قدیمی……………………………………………………………………………………….. 73

«در جوزا» چه معنی دارد؟……………………………………………………………………………………….. 74

حلقه‌ای به دور بروج فلکی………………………………………………………………………………………… 75

بازی حلقه بروج فلکی……………………………………………………………………………………………… 76

یک ترفند هوشمندانه……………………………………………………………………………………………… 76

مشکل طول جغرافیایی…………………………………………………………………………………………… 76

صورت فلکی را بیابید: شماره 8…………………………………………………………………………………. 77

زمین روی یک صفحه گردان…………………………………………………………………………………….. 78

خطوط نصف‌النهار یا نیم‌روز………………………………………………………………………………………. 78

زمین بر روی یک توپ بسکتبال………………………………………………………………………………… 79

صورت فلکی را بیابید: شماره 9…………………………………………………………………………………. 81

حفاران زمان و گویندگان زمان…………………………………………………………………………………. 81

ساعت خورشیدی در همه جا……………………………………………………………………………………. 83

ساعت شبانه…………………………………………………………………………………………………………. 83

چطور از ساعت شبانه استفاده کنید…………………………………………………………………………… 85

چگونه ساعت ذخیره‌ی روشنایی روز می‌تواند جداول را تغییر بدهد…………………………………… 86

چوب‌های قمری و استخوان‌های قمری………………………………………………………………………… 86

صورت‌های ماه………………………………………………………………………………………………………. 87

ساختن استخوان ماه توسط خودتان…………………………………………………………………………… 88

پرسش‌هایی در رابطه با استخوان ماه………………………………………………………………………….. 88

تقویم ماهایا………………………………………………………………………………………………………….. 88

تقویم خودتان………………………………………………………………………………………………………… 89

صورت فلکی را بیابید: شماره 10………………………………………………………………………………… 90

چرخ‌های دارویی……………………………………………………………………………………………………. 91

چرخ دارویی خودتان را بسازید………………………………………………………………………………….. 92

صورت‌های فلکی را بیابید: نقشه شماره سه……………………………………………………………… 94

فصل چهارم: سیارات و مدارهای آنان………………………………………………………………………. 99

ستاره‌شناسی با چشم غیرمسلح……………………………………………………………………………… 100

درخشندگی‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 100

حالا آن‌ها را می‌بینید حالا نمی‌بینید…………………………………………………………………………… 100

چه وقت یک ستاره بالا می‌آید؟…………………………………………………………………………………. 101

عکس‌های‌زمان‌بندی شده………………………………………………………………………………………… 101

زمان نجومی………………………………………………………………………………………………………….. 103

زمان شمسی…………………………………………………………………………………………………………. 104

سالنامه‌ها و تقویم‌های نجومی…………………………………………………………………………………… 105

گردش در بین سیارات…………………………………………………………………………………………….. 105

اندازه‌های مربوط به سیارات……………………………………………………………………………………… 106

عطارد……………………………………………………………………………………………………………………. 107

اندازه‌های عطارد……………………………………………………………………………………………………. 109

زهره……………………………………………………………………………………………………………………… 109

کجا بایستی دنبال زهره گشت؟…………………………………………………………………………………. 111

اندازه‌های زهره……………………………………………………………………………………………………… 111

زمین……………………………………………………………………………………………………………………… 111

اندازه‌های زمین…………………………………………………………………………………………………….. 113

ماه قمر زمین………………………………………………………………………………………………………….. 113

اندازه‌های ماه………………………………………………………………………………………………………… 115

مریخ……………………………………………………………………………………………………………………… 115

کجا بایستی به دنبال مریخ گشت؟……………………………………………………………………………… 117

اندازه‌های مریخ……………………………………………………………………………………………………… 117

شهاب‌سنگ‌ها………………………………………………………………………………………………………… 118

مشتری………………………………………………………………………………………………………………….. 120

کجا بایستی به دنبال مشتری بگردید؟………………………………………………………………………… 120

اندازه‌های مشتری………………………………………………………………………………………………….. 121

زحل………………………………………………………………………………………………………………………. 121

کجا باید به دنبال زحل بگردید؟…………………………………………………………………………………. 122

اندازه‌های زحل……………………………………………………………………………………………………… 122

اورانوس…………………………………………………………………………………………………………………. 123

اندازه‌های اورانوس…………………………………………………………………………………………………. 124

نپتون…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

اندازه‌های نپتون…………………………………………………………………………………………………….. 125

پلوتو……………………………………………………………………………………………………………………… 125

اندازه‌های پلوتو……………………………………………………………………………………………………… 126

صورت فلکی را بیابید: شماره 11………………………………………………………………………………… 127

سیارات کشف‌نشده………………………………………………………………………………………………… 128

حلقه به دور منظومه شمسی……………………………………………………………………………………. 128

سیارات خاکی……………………………………………………………………………………………………….. 129

Lap سیارات مشتری‌گونه………………………………………………………………………………………… 130

واحد نجومی…………………………………………………………………………………………………………… 131

مدل‌های منظومه شمسی…………………………………………………………………………………………. 133

منظومه شمسی مینیاتوری………………………………………………………………………………………. 134

فصل پنجم: ستاره و نور……………………………………………………………………………………………. 135

انوار شبانه و شهاب‌های ثاقب…………………………………………………………………………………… 136

مشاهده شهاب‌سنگ‌ها……………………………………………………………………………………………. 136

شفق قطبی…………………………………………………………………………………………………………… 138

مشاهده شفق قطبی……………………………………………………………………………………………….. 138

نور دایره البروجی…………………………………………………………………………………………………… 139

تابش مخالف………………………………………………………………………………………………………….. 139

یک ستاره چقدر دور است؟……………………………………………………………………………………… 140

شما یک ستاره هستید……………………………………………………………………………………………. 140

صورت فلکی را بیابید: شماره 12……………………………………………………………………………….. 141

حیات یک ستاره……………………………………………………………………………………………………. 142

ستارگان دوقلو………………………………………………………………………………………………………. 142

ستارگان چشمک‌زن……………………………………………………………………………………………….. 143

نواختر و ابرنواختر………………………………………………………………………………………………….. 145

سحابی…………………………………………………………………………………………………………………. 145

اختروش‌ها، ستاره‌های تپنده و سایر اجرام عجیب………………………………………………………… 147

سیاه چاله‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 147

کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی……………………………………………………………………………… 148

کهکشان راه شیری………………………………………………………………………………………………… 149

صورت فلکی را بیابید: شماره 13……………………………………………………………………………….. 151

یک سال نوری چقدر طول می‌کشد؟……………………………………………………………………………. 151

در یافتن یک سال نوری…………………………………………………………………………………………… 152

صورت فلکی را بیابید: اضافی……………………………………………………………………………………. 153

صورت فلکی را بیابید: نقشه شماره 4………………………………………………………………………. 154

دیگر ستارگان راهنما……………………………………………………………………………………………… 156

رنگ‌های شب………………………………………………………………………………………………………… 156

اطلاعات اضافی

مولف

شابک

ناشر

مترجم

نظرات

دیدگاهی وجود ندارد

تنها مشتریانی که وارد سایت شده اند و این کالا را خریداری کرده اند می توانند این دیدگاه را ببینند