نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

بردیا «فرزند کوروش بزرگ، مقتول حسادت»

480,000 تومان
بردیا «فرزند کوروش بزرگ، مقتول حسادت»   «فهرست مطالب» مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………  7 آمی‌تیس…………………………………………………………………………………………………………. 11 کمبوجیه………………………………………………………………………………………………………….. 17 بردیا……………………………………………………………………………………………………………….. 23 آتوسا………………………………………………………………………………………………………………. 29

بردیا و دختر مصری

380,000 تومان
آبرادات، آریوبرزن، بغبوخش، بهرام چوبین، سورنا، یعقوب لیث، ابومسلم خراسانی، افشین، بابک خردین، سنباد، مردآویج، ابراهیم اینال، ابوحمزه کفشگر، لطفعلی‌خان زند، حسین‌خان، ستارخان، محمدتقی‌پسیان، میرزاکوچک‌خان

پری زاد «پروشات» – همسر داریوش دوم، زنی شجاع و جسور

2,500,000 تومان
پری زاد «پروشات» – همسر داریوش دوم، زنی شجاع و جسور     «فهرست مطالب» مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….  5 پروشات ……………………………………………………………………………………………………………….

دایره المعارف پرسش ها و پاسخ ها : تاریخ

90,000 تومان
دایره المعارف پرسش ها و پاسخ ها : تاریخ فهرست   تاريخ چيست؟………………………………………………………………………………………………………. 10 منظور ما از تاريخ چيست؟…………………………………………………………………………………….. 10

رکسانا نخستین دختر کوروش بزرگ

380,000 تومان
آبرادات، آریوبرزن، بغبوخش، بهرام چوبین، سورنا، یعقوب لیث، ابومسلم خراسانی، افشین، بابک خردین، سنباد، مردآویج، ابراهیم اینال، ابوحمزه کفشگر، لطفعلی‌خان زند، حسین‌خان، ستارخان، محمدتقی‌پسیان، میرزاکوچک‌خان

سرداران تاریخ ایران

480,000 تومان
آبرادات، آریوبرزن، بغبوخش، بهرام چوبین، سورنا، یعقوب لیث، ابومسلم خراسانی، افشین، بابک خرمدین، سنباد، مردآویج، ابراهیم اینال، ابوحمزه کفشگر، لطفعلی‌خان زند، حسین‌خان، ستارخان، محمدتقی‌پسیان، میرزاکوچک‌خان

سرگذشت پادشاهان زن

250,000 تومان
سرگذشت پادشاهان زن   «فهرست مطالب» مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………  7 بخش اول: ایران‌بان……………………………………………………………………………………………. 9 پادشاهی ایران‌بان ………………………………………………………………………………………….  11 ایران‌بان و مردم………………………………………………………………………………………………

کودکی و جوانی کوروش کبیر «هوشمندی از خطه ی پارس»

3,200,000 تومان
کودکی و جوانی کوروش کبیر «هوشمندی از خطه ی پارس» کتاب کودکی و جوانی کوروش کبیر «هوشمندی از خطه ی

کوروش کبیر در گذرگاه تاریخ

550,000 تومان
«فهرست مطالب» مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 9 فصل اول تاریخ گذشتگان……………………………………………………………………………………………………… 11 فصل دوم دودمان کوروش …………………………………………………………………………………………………….  17 نسبت کوروش بزرگ ……………………………………………………………………………………………..  19

ماندانا «مادر کوروش بزرگ»

380,000 تومان
«فهرست مطالب» مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….  5 جشن تولد……………………………………………………………………………………………………………. 7 ماندانا در مراسم…………………………………………………………………………………………………… 13 مدیا و آژی‌دهاک…………………………………………………………………………………………………. 15 حیله‌های مدیا………………………………………………………………………………………………………. 23 پیغام

متن کامل «شعر پیشگویی شاه نعمت الله ولی» بر اساس نسخ خطی متعدد خصوصاً نسخه‌های خطی ماهان همراه با بررسی تاریخی

120,000 تومان
متن کامل «شعر پیشگویی شاه نعمت الله ولی» بر اساس نسخ خطی متعدد خصوصاً نسخه‌های خطی ماهان همراه با بررسی