نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

بردیا و دختر مصری

380,000 تومان
آبرادات، آریوبرزن، بغبوخش، بهرام چوبین، سورنا، یعقوب لیث، ابومسلم خراسانی، افشین، بابک خردین، سنباد، مردآویج، ابراهیم اینال، ابوحمزه کفشگر، لطفعلی‌خان زند، حسین‌خان، ستارخان، محمدتقی‌پسیان، میرزاکوچک‌خان

رکسانا نخستین دختر کوروش بزرگ

380,000 تومان
آبرادات، آریوبرزن، بغبوخش، بهرام چوبین، سورنا، یعقوب لیث، ابومسلم خراسانی، افشین، بابک خردین، سنباد، مردآویج، ابراهیم اینال، ابوحمزه کفشگر، لطفعلی‌خان زند، حسین‌خان، ستارخان، محمدتقی‌پسیان، میرزاکوچک‌خان